Бас мердігер функциясын орындау

Техникалық мердігердің функциясын орындау кезінде «ЫНТЫМАҚ» АҚ келесі негізгі міндеттерді шешуді өзіне алады:

 • Жобаның техникалық, экономикалық және қаржылық сараптамасы;
 • Құрылысқа қажетті рұқсат құжаттамасын дайындау;
 • Кұрылыс алаңын дайындау;
 • Конкурстық негізде қосалқы мердігерлерді іріктеу және қосалқы мердігерлік шарт жасасу;
 • Құрылысты қажетті материалдармен және жабдықпен, құрылыс конструкциялары мен арнайы құрылыс техникасымен қамтамасыз ету;
 • Құрылыс жұмыстарының кейбір түрлерін өз күшімен орындау;
 • Сапаны бақылау және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу технологиясын ұстану;
 • Жобалық құжаттаманың талаптарын орындауды бақылау;
 • Мемлекеттік қадағалау қызметтерінің талаптарын сақтауды бақылау;
 • Құрылыстың жүргізілуіне, шартта көрсетілген нормаларға жұмыстың құны мен сапасының сәйкестігін техникалық қадағалау;
 • Жұмыстың кез келген сатысында Тапсырыс берушіге құрылыс барысы туралы ақпарат беру;
 • Құрылыс кестесіне сәйкес мерзімдерді сақтауды бақылау;
 • Объектіде жұмыстарды орындау кезінде еңбек қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ету;
 • Қосалқы мердігерлердің жұмыс нәтижелерін аралық қабылдау;
 • Аяқталған нысанды Тапсырыс берушіге тапсыру.
WhatsApp chat